Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry on yhteistyössä hautausalan eri toimijoiden kanssa laatinut arkkuja ja uurnia koskevat laatusuositukset. Suosituksilla pyritään hautausmaan maaperään ja krematorioiden savukaasujen kautta ilmaan pääsevien haitallisten aineiden vähentämiseen. Laatujärjestelmä perustuu suositusten mukaisten arkkujen ja uurnien tyyppihyväksyntään ja merkitsemiseen. Laatujärjestelmään liittyminen on vapaaehtoista. Tavoitteena on, että suositusten mukaisista laatutekijöistä muodostuisi alan vakiintunut käytäntö. Arkkujen ja uurnien laatusuositukset tulivat voimaan vuoden 2007 alussa. Lisäksi työskentelyssä ovat olleet mukana eri vaiheissa myös Suomen Hautaustoimistojen liitto, Krematoriosäätiö, Kirkkohallitus, Ympäristöministeriö, Kilpailuvirasto ja Suomen Standardisoimisliitto. Ympäristöministeriö ja Kirkkohallitus ovat suositelleet suositusten käyttöönottoa. Kilpailuvirasto on varmistanut, että ne eivät ole EU:n kilpailulakien vastaisia.

Laatujärjestelmään haetaan alla olevalla lomakkeella. Lisäksi voit tutustua liittymis- ja ylläpitohinnastoon sekä sopimuslomakkeeseen. Lisätietoja saat pääsihteeri Matti Karjalaiselta, puheenjohtaja Jouni Laaksoselta tai hallituksen jäseniltä.

Hakemuslomake
Sopimus
Hinnasto