Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa liittohallitus, jonka muodostavat 5 – 7 jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja vuosittain kolmannes on erovuorossa. Liittohallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Liittohallituksen sihteerinä ja esittelijänä toimii liiton pääsihteeri, joka voi olla liittohallituksen jäsen. Pääsihteeri on liiton toimeenpaneva toimenhaltija, jonka liittohallitus valitsee. Liittohallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt.

Jos liittohallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan seuraavassa varsinaisessa tai ylimääräisessä liittokokouksessa uusi jäsen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Liittohallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

Liittohallitus voi nimetä valiokuntia ja toimikuntia. Liittohallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme sen jäsentä on kokouksessa läsnä. äänten käydessä tasan puheenjohtajan ääni on ratkaiseva.

Hallitus

Pääsihteeri