Hautausmaa-alan nimikkeistö

Hautausmaa-alan nimikkeistö on laaja. Eri puolella Suomea voi samalla nimityksellä olla monta eri merkitystä. Toisaalta taas yhdellä käsitteellä, asialla, alueella, tms. voi olla useita nimityksiä ja rinnakkaisia ilmaisutapoja.

Tämän oppaan nimikkeistö perustuu suurelta osin lakiteksteihin. Näin on saatu useille samaa tarkoittaville ilmauksille niiden virallinen nimitys. Tarkoituksena on, että kulloinkin käytetyllä termillä on yksiselitteinen tarkoite.

Parhaimmillaan tämä teos palvelee oppimateriaalina hautausmaa-alan ammattilaisia, puutarha-alan oppilaitoksia, rakennuttajia, suunnittelijoita ja urakoitsijoita. Tämä nimikkeistö on laadittu yhteistyössä Suomen Hautaustoiminnan Keskusliiton, Kirkkohallituksen ja Seurakuntapuutarhurit ry:n kanssa.

Nimikkeistöä tullaan päivittämään, mikäli siihen on tarvetta. Nimikkeistössä on otettu huomioon 1.1.2004 voimaan astuva hautaustoimilaki.

Lataa evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaa-alan nimikkeistö alta.

Lataa