Pääsihteerin palsta

Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry toimii alan yhteisöjen keskusjärjestönä Suomessa. kehitämme hautaustoimintaa, edistämme alalla toimivien yhteistyötä ja vaalimme sekä edistämme hautauskulttuuria

Yhdistyksemme toimintasuunnitelman mukaisesti seuraavat koulutuspäivät järjestetään Vaasassa 3.-4.11.2020. Päivien ohjelma tallentuu kotisivuillemme lähiainoina.  Yhteiskunnassamme valitsevan poikkeustilan kestoa on vaikea ennakoida . Toivomme luonnollisesti loppuvuoden aikana viimeistään paluuta normaaliarkeen ja kokoontumisemmekin olevan näin mahdollista.

Lahden liittokokous valitsi erovuorossa olleet hallitusjäsenet jatkamaan myös kaudelle 2020 – 2023;  Jouni Laaksosen Raumalta, Satu Vuorisen Järvenpäästä ja Aulikki Lukkasen Tuusulasta. Hallitus valitsi vuoden 2020 yhdistyksen puheenjohtajaksi Jouni Laaksosen ja varapuheenjohtajaksi Satu Vuorisen.  Vuoden 2021 liittokokous- ja kevään koulutuspaikkakunta on Kouvola.

Yhdistyksemme kiittää Lahden Seurakuntayhtymää hyvästä koulutuspäivien  isännyydestä sekä järjestelyissä mukana olleita Kivi ry:n ja Suomen Hautaustoimistojen liitto ry:n edustajia onnistuneesta yhteistyöstä.  Samoin kaikki päivien luennoitsijat ja paneelikeskustelussa mukana olleet ansaitsevat lämpimät kiitokset.  Te kaikki koulutukseen osallistuneet teitte päivistä unohtumattomat!

Ajankohtaista Facebookista

Yhdistyksemme Lahden koulutuspäivät onnistuivat kokoamaan runsaan osanottajajoukon ja liittokokous kokoontui myös päivien yhteydessä

”Vuosikymmenten mittaan olen yhä enemmän oppinut arvostamaan sitä työtä, jota te hautausalan ammattilaiset teette. Työssänne osoitatte hienotunteista tilannetajua ja myötätuntoa. Kohtaamillenne sureville ihmisille toimitte myös sielunhoitajina. Tästä kaikesta tahdon lausua teille lämpimän kiitoksen.”

Nämä arvostavat sanat lausui koulutuspäivillä vieraillut Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen. Piispan laaja ja pohtiva puhe oli ajatuksia herättävä sekä monella tapaa voimaannuttava; se antoi varmasti uutta näkökulmaa ja merkitystä vaativan työn äärellä ahkeroidessa. Piispan puhe kokonaisuudessaan on luettavissa – koulutuspäivien luentomateriaalit.

Päivien ohjelma rakentui yhteistyössä Kivi ry:n kanssa. Kiviteollisuuden toimijoita oli päivillä mukana ja tiistai-iltapäivän paneelikeskustelu yhteistyöstä hautatoimen kanssa oli hyvin antoisa. Hiippakuntadekaani (eläkk) Ouri Mattilan asiantuntevalla otteella keskustelusta rakentui monipuolinen ja uusia näkökulmia avaava.

Luonnonkiviteollisuutta edustava järjestö Kivi ry luovutti Lahden seurakuntayhtymälle KIVI-palkinnon kiitoksena esimerkillisestä yhteistyöstä kivialan toimijoiden kanssa. Hautaustoiminnan keskusliiton koulutuspäivillä annettu tunnustus jaettiin ensimmäistä kertaa.

Liittokokouksen puheenjohtajana toimi talousjohtaja Kai Kauppinen Hämeenlinnan seurakuntayhtymästä. Kokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Myös vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Erovuoroiset hallitusjäsenet Jouni Laaksonen, Satu Vuorinen ja Aulikki Luukkonen valittiin uudelleen vuosiksi 2020 – 2023. Seuraava liittokokous on Kouvolassa.

Kokousväki vietti iltaa Lahden Hiihtostadionin kupeessa; ensin tutustumalla ainutlaatuiseen Hiihtomuseoon ja sen jälkeiseen viihdeosuuteen ravintola Voitossa. Yhteinen, vapaamuotoinen ilta on osa päivien hyvinvointia.

Kotisivuiltamme voit lukea Lahden päivien luentomateriaaleja. Syksyllä tapaamme Vaasassa 3.-4.11.2020. Tervetuloa!

Ohessa linkit yhteistyökumppaniemme sivuille

Kivi Ry

The Cremation Society

Evl.fi/plus

Seurakuntapuutarhurit

Suomen Hautaustoimistojen Liitto Ry

SHT Tukku Oy - Hyvät hautajaiset

Absentus Oy

Ilmoittaudu koulutuspäiville

Ilmoittautuminen onnistuu helposti sivuillamme

Sähköinen ilmoittautuminen

Aiemmat luentomateriaalit

Listaukset aiempien vuosien luentomateriaaleista

Katso

Tilastot

Hautaustoiminnan ja krematoriotoiminnan tilastoja

Katso