Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry on yhteistyössä hautausalan eri toimijoiden kanssa laatinut arkkuja ja uurnia koskevat laatusuositukset. Suosituksilla pyritään hautausmaan maaperään ja krematorioiden savukaasujen kautta ilmaan pääsevien haitallisten aineiden vähentämiseen.