Laadun tunnistamisprosessi

Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry on yhteistyössä hautausalan eri toimijoiden kanssa laatinut arkkuja ja uurnia koskevat laatusuositukset. Suosituksilla pyritään hautausmaan maaperään ja krematorioiden savukaasujen kautta ilmaan pääsevien haitallisten aineiden vähentämiseen.