Säädökset

Kotimaiset säädökset

AVATUN HAUDAN EETTISET OHJEET

 • Kunnan terveydensuojeluviranomaiset
 • Lääninhallitus
 • TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94
 • Terveydensuojeluasetus 1280/94
 • HAUTAUSTOIMILAKI 457/03

TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94

 • 13§ Ilmoitusvelvollisuus; ”hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista…”
 • 1. mom. 6. kohta sellaisen laitoksen tai toiminnan aloittamisesta tai oleellisesta muuttamisesta, jonka hygieenisille olosuhteille… tai toiminnan luonne huomioon ottaen asetettava erityisiä velvoitteita
 • 42§ Hautausmaat ja hautaaminen; jos terveyshaittaa ts-viranomainen voi asettaa velvoitteita epäkohdan poistamiseksi tai kieltää hautaamisen.

TERVEYDENSUOJELUASETUS 1 280/94

 • 3§ 5. kohta Ilmoitusvelvollisuus; hautausmaa tai hautapaikka Huom! muutokset esim. alueessa
 • 7 luku
 • 40§ arkkuhautaus viivytyksettä vähintään 150 cm:n syvyyteen. Samaa arkkuhautauspaikkaa saa käyttää aikaisintaan 15 v kuluttua. Hautakammio mahdollinen.
 • 41§ tarttuvat taudit kst:n ilmoitettava ruumiin käsittelijälle.
 • 42§ haudatun ruumiin siirtäminen. Hakemus lähtöpaikan terv.suoj. -viranomaiselle; kuolemansyy, aika, hautapaikka ja kohde. Mahdollinen terveyshaitta -> kielteinen päätös tai ehtoja. Ts-edustajan oltava paikalla hautaa aukaistaessa ja uudelleen haudattaessa. Ilmoitukset kohdekuntaan.

HAUDAN AVAAMINEN

 • 40§ arkkuhautaus viivytyksettä vähintään 150 cm:n syvyyteen. Samaa arkkuhautauspaikkaa saa käyttää aikaisintaan 15 v kuluttua.
 • Hautojen päällekkäisyys; ”syvähauta” –
 • Hautakammio mahdollinen.

HAUDAN PEITTÄMINEN

 • Hauta pyrittävä peittämään viipymättä, tiiviissä asianmukaisessa arkussa tai vast. TsA 40§.
 • Perjantaihautausten osalta peitto viimeistään lauantaina.
 • Hautaus lauantaina; peittäminen mahdollisuuksien mukaan… Huom! luonnonolosuhteet ja vuodenaika; vesi yms.

HAUDAN PEITTÄMINEN II

 • Aiemmin haudatun vainajan jäännökset suojataan ja peitetään avatun haudan pohjalle
 • Haudan koneellinen umpeen luominen
 • Haudan tiivistäminen; tärylevy, kaivurin täryytin, vesi MIELIKUVAT TOIMISTA; VAINAJAN KUNNIOITTAMINEN!

VAINAJAN TAI TUHKAN SIIRTO

 • 24§ Haudattu ruumis tai tuhka voidaan ao. lääninhallituksen luvalla erityisen painavilla perusteilla siirtää toiseen hautaan.
 • Lääninhallituksiin tulee kyselyjä siirtomahdollisuudesta viikoittain -> ainoastaan murtoosa hakee. Ohjaava neuvonta.
 • Perusteet riittävät harvoin. AINA YKSILÖLLINEN HARKINTA! Erittäin painavaksi perusteluksi on riittänyt esim. inhimillinen virhe hautauksessa (tunnistus, tietokatkos, ..). Perusteeksi ei riitä hautauksen jälkeen syntyneet erimielisyydet.. Sukuhautariidat, tietämättömyys hautaushetkellä yms. Kielteiset päätökset -> hallinto-oikeus-KHO.
 • Pro Gradu; HAUTAUS; Viimeisen matkan oikeudelliset ongelmat ja itsemääräämisoikeuden ulottuvuus, Lapin yliopisto, Oikeustiet.tiedek. 2007
 • Lähtökohtana kaikessa hautausjärjestelyitä koskevassa päätöksenteossa on vainajan katsomuksen ja toivomusten kunnioittaminen. Hautaustoimilain myötä hautapaikka vainajan viimeisenä leposijana korostuu.
 • Hakusanat: Hautaus, itsemääräämisoikeus, tuhkaus, lupamenettely, uskonnonvapaus

EU Lainsäädöntö

Cremation and respect for the environment